เทศบาลตำบลสันมะค่าได้รับประสานจากชาวบ้าน ว่ามีเหตุอัคคีภัยไหม้บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านวังศิลา ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่เกิดเหตุ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 อาสาป้องกันไฟป่า และชาวบ้าน ดำเนินการเข้าพื้นที่ดับไฟ และสามารถควบคุมและดับไฟป่าได้สำเร็จ

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 16.53 น. เทศบาลตำบลสันมะค่าได้รับประสานจากชาวบ้าน ว่ามีเหตุอัคคีภัยไหม้บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านวังศิลา ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่เกิดเหตุ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 อาสาป้องกันไฟป่า และชาวบ้าน ดำเนินการเข้าพื้นที่ดับไฟ และสามารถควบคุมและดับไฟป่าได้สำเร็จ
Print Friendly, PDF & Email