เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานตำบลสันมะค่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าทับพญาลอ และ ปกครองท้องถิ่นท้องที่อำเภอป่าแดด ร่วมกัน ทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณป่าชุมชนตำบลสันมะค่า หมู่ที่ 8 บ้านวังศิลา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอป่าแดด เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญเพ็ง กำแหง นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานตำบลสันมะค่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า เขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าทับพญาลอ และ ปกครองท้องถิ่นท้องที่อำเภอป่าแดด ร่วมกัน ทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณป่าชุมชนตำบลสันมะค่า หมู่ที่ 8 บ้านวังศิลา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอป่าแดด เป็นประธานในพิธี
Print Friendly, PDF & Email