งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกัน ออกพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ในกิจกรรมเดินทางไกลลูกสือและยุวกาชาด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกัน ออกพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับ นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ในกิจกรรมเดินทางไกลลูกสือและยุวกาชาด

Print Friendly, PDF & Email