ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email