บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า วันที่สอง ( 9 ก.พ.2564 ) ณ ศูนย์อำนวยการและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า วันที่สอง ( 9 ก.พ.2564 ) ณ ศูนย์อำนวยการและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email