ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างห้วยเตย หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)