คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 9 หน่วย เดินทางมารับและตรวจเช็คบัตร อุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำกลับไปเก็บรักษาก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า ได้กำหนดให้สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า เป็นสถานที่รับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 9 หน่วย เดินทางมารับและตรวจเช็คบัตร อุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำกลับไปเก็บรักษาก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง วันพรุ่งนี้ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ในการรับอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มีการตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ก่อนเข้าตัวอาคาร ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจทุกขั้นตอนของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า

Print Friendly, PDF & Email