ออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง และร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้งโดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการลงคะแนน

วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายถวิล สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวิทยา ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค้า พร้อมด้วย นายสมรภูมิ สวาทนา ร้อยตรีศักดิ์สิทธิ์ จุมปูปัน และ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง และร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้งโดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการลงคะแนน ซึ่งทุกหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Print Friendly, PDF & Email