ประกาศผลรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศผลรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า (อย่างไม่เป็นทางการ) ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า
ประะกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23.10 น.
 
 
 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email