กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ณ ตลาดสดบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

31 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงรายชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันมะค่า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ณ ตลาดสดบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email