เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

9 เมษายน 2564
เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ร่วมกับ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า สถานีตำรวจภูธรป่าแดด เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email