งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่าลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดจากวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่าเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

26 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกัน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เกิดจากวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

Print Friendly, PDF & Email