ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

25 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ใก้ควสมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email