งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทัพพญาลอ ลงพื้นออกตรวจแนวเขตป่าชุมชนของตำบลสันมะค่า

28 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันฯ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทัพพญาลอ ลงพื้นออกตรวจแนวเขตป่าชุมชนของตำบลสันมะค่า

Print Friendly, PDF & Email