ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 16.32 น.
Print Friendly, PDF & Email