งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ และ ท้องที่ตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่ออกตรวจแนวป่าบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ เจ้านักงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ และ ท้องที่ตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่ออกตรวจแนวป่าบริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย และ หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email