การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ครั้งแรก ประจำปี 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภาฯ โดยท่านปลัดอาวุโส นายเอนก ปันทะยม ประธานในพิธีเปิดการประชุม และท่านท้องถิ่นอำเภอป่าแดด นายแสงชัย ดอกคำรับ ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุม

Print Friendly, PDF & Email