นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันลงตรวจเยี่ยมผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตราการสาธารณสุข

12 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุดาทิพย์ ไชยราช นักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันลงตรวจเยี่ยมผู้กักตัวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามมาตราการสาธารณสุข

Print Friendly, PDF & Email