งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่าลงพื้นที่เคลียร์กิ่งไม้ที่หักโค่นขวางทางการจราจรบนท้องถนนเนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.51 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้างานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ป้องกัน ลงพื้นที่เคลียร์กิ่งไม้ที่หักโค่นขวางทางการจราจรบนท้องถนนเนื่องจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

Print Friendly, PDF & Email