คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมประชุมคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า และ คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะค่าเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และแนวทางการสอน ตามรายวิชา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นาบฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานายกฯ ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาล นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า และ คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะค่าเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์และแนวทางการสอน ตามรายวิชา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email