งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่าลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ตำบลสันมะค่า เพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.14 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันฯ และ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบวาตภัยพื้นที่ตำบลสันมะค่า เพื่อ ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

Print Friendly, PDF & Email