นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

14 พฤษภาคม 2564 นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email