แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email