นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่าและเลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า เขต 2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านวังศิลา เพื่อวางแนวทางการจัดการบริหารน้ำอิงเบื้องต้นในช่วงฤดูทำนาปี

15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.31 นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า เขต 2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านวังศิลา หมู่ที่ 8 ณ ศาลาประชาคมบ้านวังศิลา เพื่อวางแนวทางการจัดการบริหารน้ำอิงเบื้องต้นในช่วงฤดูทำนาปี

Print Friendly, PDF & Email