นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า เขต 2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านวังผา หมู่ที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านวังผา เพื่อวางแนวทางการจัดการบริหารน้ำเบื้องต้นในช่วงฤดูทำนาปี

19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.48 น. นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า เขต 2 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านวังผา หมู่ที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านวังผา เพื่อวางแนวทางการจัดการบริหารน้ำเบื้องต้นในช่วงฤดูทำนาปี

Print Friendly, PDF & Email