นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า มอบเกียรติบัตรสนับสนุนเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า ที่ได้รับรางวัลขนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทชาย “เวียงแก้ววิทยา คัพ ครั้งที่ 1” ณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า และ ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า มอบเกียรติบัตรสนับสนุนเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า ที่ได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอล และได้รับรางวัลขนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทชาย “เวียงแก้ววิทยา คัพ ครั้งที่ 1” ณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตำบลสันมะค่ามุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า ได้ฝึกทักษะกีฬา สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต
Print Friendly, PDF & Email