คณะบริหารเทศบาลตำบลสันมะค่าพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลและทีมงานของนายกร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

22 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. คณะบริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นายนพดล พยามะโน รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานายกฯ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ คุณวันดี นายบุญส่ง พาไธสง นายบุญรัตน์ สรรเสริญ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ตำบลสันมะค่า และทีมงานของนายกฯ (อุเทน, ธงชัย, สุรชัย) ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน ที่จะถึงนี้
หลังจากนั้น 8.30 น. ท่านคนึงนิตย์ สอนโคตร รองนายกฯ และคุณพ่อบ้าน, ท่านศุภชัย วิชิต รองประธานสภา, สท. สมพล ฉันทะ, สท. สายัณห์ ตลับไธสง และท่านบุญนำ วิชาดี เลขาฯ สภา ได้ทยอยตามมาสมทบเพื่อร่วมกันพัฒนา “โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า”
Print Friendly, PDF & Email