งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกัน และ คณะครู โรงเรียนเทศบาล1ชุมชนบ้านสันมะค่า ล้างทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมต้อนรับเปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกัน และ คณะครู โรงเรียนเทศบาล1ชุมชนบ้านสันมะค่า ล้างทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมต้อนรับเปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

Print Friendly, PDF & Email