สาส์นจากผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า

#สาส์นจากผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า
วันนี้ กระผม เข้าประกันตัวผู้ต้องหา คดี “ปลูกกัญชา” ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของกระผมมองว่า กัญชานั้นถือเป็น “สมุนไพรทางเลือกในการรักษาโรค” แม้ว่าในทางกฎหมาย กัญชายังถูกระบุว่าเป็น “ยาเสพติด” ตามกฎหมายอาญาก็ตาม
เท่าที่สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผู้ต้องหาเป็นผู้ป่วยหวังใช้กัญชารักษาตนเอง แต่เข้าใจคลาดเคลื่อนโดยคิดว่าเป็นสมุนไพรทางเลือก สามารถปลูกและใช้ได้ ตามนโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลที่ว่า “ปลูกกัญชาบ้านละ 9 ต้น (ปัจจุบันลดเหลือบ้านละ 6 ต้น)”
กระผมจึงขอแจ้งมายังพี่น้องประชาชนในตำบลสันมะค่าให้ทราบโดยทั่วกันว่าขณะนี้ กฎหมายยังไม่ปลดล็อก ยังไม่สามารถครอบครอง ไม่สามารถปลูก และไม่สามารถใช้ได้อย่างเสรี กัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท 5 เว้นแต่จะได้ขออนุญาตตามกฎหมาย หรือเป็นคนไข้ของคลีนิคกัญชา
จากเหตุการณ์นี้ กระผมในฐานะฝ่ายบริหารของเทศบาลจึงนิ่งนอนใจไม่ได้ จะสั่งให้เร่งประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ตลอดจน ดำเนินการ “รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” ให้ถูกต้อง
ความไม่รู้ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อหรือนโยบายของพรรคการเมือง นำมาซึ่งภัยใกล้ตัว..น่าเห็นใจครับ
– ธวัชชัย จรูญชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า
Print Friendly, PDF & Email