งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมกับ ท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันมะค่า และ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ ออกสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าและลักลอบเผาป่า

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ร่วมกับ ท้องที่ท้องถิ่นตำบลสันมะค่า และ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอ ออกสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าและลักลอบเผาป่า

Print Friendly, PDF & Email