โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นำโดยนายกเทศมนตรี ปลัดตำบลสันมะค่า ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

Print Friendly, PDF & Email