สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่าเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าแดด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า จำนวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอป่าแดด ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน อีก 4 ตำบล และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email