เทศบาลตำบลสันมะค่ากิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบท ,พ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสันมะค่าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าคาม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นายนพดล พยามะโน รองนายก นางคนึงนิตย์ สอนโคตร รองนายก และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายบุญชู วันดี ประธานสภา ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพสต.ตำขลสันมะค่า กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบท ,พ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสันมะค่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าคาม ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email