งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับรพ.สต.สันมะค่า ปลัดประจำตำบลสันมะค่า ออกตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับรพ.สต.สันมะค่า ปลัดประจำตำบลสันมะค่า ออกตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

Print Friendly, PDF & Email