นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Print Friendly, PDF & Email