คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นายนพดล พยามะโน นางคนึงนิตย์ สอนโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า นายบุญเพ็ง กำแหง ที่ปรึกษานายก นายฐาวุฒิ พรพุทธินันท์ เลขานายก ร่วมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า เนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

Print Friendly, PDF & Email