คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่ามอบ #ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด19 ให้กับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า โดย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กในตำบลสันมะค่าได้ใช้ทำกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับครอบครัว

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า มอบ #ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด19 ให้กับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนบ้านสันมะค่า โดย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กในตำบลสันมะค่าได้ใช้ทำกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับครอบครัว
เทศบาลตำบลสันมะค่าจึงขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีจาก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กรุงเทพมหานคร มา ณ โอกาสนี้ครับ 🙏🙏
Print Friendly, PDF & Email