กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่าเริ่มต้นโครงการวางท่อระบายน้ำ ข้างสะพานข้ามลำน้ำอิง หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อระบายน้ำ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายพิเชษฐ คำนวล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ เริ่มต้นโครงการวางท่อระบายน้ำ ข้างสะพานข้ามลำน้ำอิง หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อระบายน้ำ

Print Friendly, PDF & Email