กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่าลงพื้นที่สำรวจ ถนนสายการเกษตรชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านสันบัวคำ และ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าคาม ตามคำร้องทุกข์ เพื่อซ่อมแซมต่อไป

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายจาณุพัฒน์ ลาวตุม นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ ถนนสายการเกษตรชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านสันบัวคำ และ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าคาม ตามคำร้องทุกข์ เพื่อซ่อมแซมต่อไป

Print Friendly, PDF & Email