งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง ตัวเต็มวัย เพื่อลดพาหะตัวนำโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสกินในสัตว์ ประเภทโคและกระบือ ในเขตตำบลสันมะค่า

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง ตัวเต็มวัย เพื่อลดพาหะตัวนำโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสกินในสัตว์ ประเภทโคและกระบือ ในเขตตำบลสันมะค่า

Print Friendly, PDF & Email