กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือร้องทุกข์

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านวังน้อย ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือร้องทุกข์
Print Friendly, PDF & Email