เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับจิตอาสาตำบลสันมะค่า ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ณ บริเวณตลาดประชารัฐบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มี.ค.2563
เทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับจิตอาสาตำบลสันมะค่า ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ณ บริเวณตลาดประชารัฐบ้านสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email