เทศบาลตำบลสันมะค่าร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าทับพญาลอ ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตาม โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 ณ อ่างห้วยเตย หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เขตห้ามล่าพันธ์ุสัตว์ป่าทับพญาลอ ชาวบ้าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตาม โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 เพื่อคืนชีวิตให้สู่ป่าและสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าและชาวบ้าน ณ อ่างห้วยเตย หมู่ที่ 9 บ้านวังแสงทอง ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email