งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายมงคล เป็ดเวียง หัวหน้าป้องกัน ฯ พร้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกัน ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email