นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล ออกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิดพร้อมแจกหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดนัดชุมชน 4 วัง

23 พ.ค. 2563
เทศบาลสันมะค่า นำโดย นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล ออกให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิดพร้อมแจกหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดนัดชุมชน 4 วัง
Orada Sonla, Suparuj Jun และคนอื่นๆ อีก 29 คน
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
Print Friendly, PDF & Email