ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลสันมะค่า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดป่าวังอวน หมู่ที่ 6 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลสันมะค่า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดป่าวังอวน หมู่ที่ 6 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email