เทศบาลตำบลสันมะค่าโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลสันมะค่า ทั้งนี้พี่น้องประชาชนควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

เทศบาลตำบลสันมะค่าโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ชุมชน และสถานที่สำคัญต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลสันมะค่า ทั้งนี้พี่น้องประชาชนควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดเว้นการเผาในช่วงวันที่มีค่าละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน

Print Friendly, PDF & Email