เทศบาลตำบลสันมะค่า ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ บ้านรักการอ่าน เพื่อเปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือให้กับน้องๆเยาวชน สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา ทต.สันมะค่า โทร 052-029699

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสันมะค่า ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ บ้านรักการอ่าน เพื่อเปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เด็กและเยาวชน
ผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือให้กับน้องๆเยาวชน สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา ทต.สันมะค่า โทร 052-029699
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "หนังสือสู่ชุมชน เทศบาลตำบลสันมะด่า ขอเชิญร่วมบริจาดหนังสือ "บ้านรักการอ่าน" ริจาคหนังสือดี หนังสือใหม่ หนังสือไม่ได้ใช้แล้ว สามารถบริจาดได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลต่ำบลสันมะด่ำ โทร 052-029699"
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
Print Friendly, PDF & Email