เทศบาลตำบลสันมะค่า รับบริจาคหนังสือ เพื่อเปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือให้กับน้องๆเยาวชน สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา ทต.สันมะค่า โทร 052-029699

ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลสันมะค่า รับบริจาคหนังสือ เพื่อเปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เด็กและเยาวชน
ผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือให้กับน้องๆเยาวชน สามารถติดต่อได้ที่ กองการศึกษา ทต.สันมะค่า โทร 052-029699
อาจเป็นรูปภาพของ หนังสือ
Tor Nonthawat Khongthaisong, ฮาเร็ม’ โจ้ และอีก 1 คน
Print Friendly, PDF & Email