โครงการสุขภาพจิตดี พิชิตสุขภาพกาย กิจกรรมการทำธุงอีสาน เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย อีกทั้งยังเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลสันมะค่าจัดโครงการสุขภาพจิตดี พิชิตสุขภาพกาย กิจกรรมการทำธุงอีสาน เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้ผู้สูงอายุได้พบปะ พูดคุย อีกทั้งยังเป็นแนวทางการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email